TIME (ET)PROGRAMEPISODERATING
06:00 AMWHITE COLLAR - DEADLINEDEADLINETV-PG-S
07:00 AMWHITE COLLAR - DENTIST OF DETROITDENTIST OF DETROITTV-PG
08:00 AMCSI - FALLEN IDOLSFALLEN IDOLSTV-14-D-V
09:00 AMCSI - EMPTY EYESEMPTY EYESTV-14-D-L-V
10:00 AMCSI - BIG SHOTSBIG SHOTSTV-14-V
11:00 AMCSI - LAB RATSLAB RATSTV-14-L-V
12:00 PMLAW & ORDER: SVU - SILENCESILENCETV-14
01:00 PMLAW & ORDER: SVU - CHAMELEONCHAMELEONTV-14
02:00 PMLAW & ORDER: SVU - DECEPTIONDECEPTIONTV-14
03:00 PMLAW & ORDER: SVU - VULNERABLEVULNERABLETV-14
04:00 PMLAW & ORDER: SVU - LUSTLUSTTV-14
05:00 PMLAW & ORDER: SVU - DISAPPEARING ACTSDISAPPEARING ACTSTV-14
06:00 PMLAW & ORDER: SVU - ANGELSANGELSTV-14
07:00 PMLAW & ORDER: SVU - DOLLSDOLLSTV-14
08:00 PMMODERN FAMILY - MOTHER TUCKERMOTHER TUCKERTV-PG-D
08:30 PMMODERN FAMILY - OUR CHILDREN, OURSELVESOUR CHILDREN, OURSELVESTV-PG-D
09:00 PMMODERN FAMILY - EARTHQUAKEEARTHQUAKETV-PG
09:30 PMMODERN FAMILY - VIRGIN TERRITORYVIRGIN TERRITORYTV-PG-D
10:00 PMMODERN FAMILY - ME? JEALOUS?ME? JEALOUS?TV-PG-L
10:30 PMMODERN FAMILY - SEND OUT THE CLOWNSSEND OUT THE CLOWNSTV-PG-D-L
11:00 PMMODERN FAMILY - AUNT MOMMYAUNT MOMMYTV-PG-D
11:30 PMPLAYING HOUSE - DRUMLINEDRUMLINETV-14-L
12:01 AMCSI - LOVER'S LANESLOVER'S LANESTV-14-D-L-V
01:01 AMCSI - APPENDICITEMENTAPPENDICITEMENTTV-14-D-L-S-V
02:01 AMUSA MOVIE - SERIOUS MAN, ASERIOUS MAN, ATV-14-D-L-S-V
04:00 AMLAW & ORDER: CRIMINAL INTENT (S) - CRAZYCRAZYTV-14
05:00 AMLAW & ORDER: CRIMINAL INTENT (S) - HOMO HOMINI LUPUSHOMO HOMINI LUPUSTV-14-D-L-S-V