TIME (ET)PROGRAMEPISODERATING
06:00 AMLAW & ORDER: CRIMINAL INTENT - SHIBBOLETHSHIBBOLETHTV-14
07:00 AMPAID PROGRAMS
09:00 AMWHITE COLLAR (SEASON FINALE) - DIAMOND EXCHANGEDIAMOND EXCHANGETV-PG
10:00 AMPSYCH - SOMEONE'S GOT A WOODYSOMEONE'S GOT A WOODYTV-PG-L-V
11:00 AMLAW & ORDER: SVU (SUPER STABLER MARATHON) - DEMONSDEMONSTV-14-L-S-V
12:00 PMLAW & ORDER: SVU (SUPER STABLER MARATHON) - RIPPEDRIPPEDTV-14-L-V
01:00 PMLAW & ORDER: SVU (SUPER STABLER MARATHON) - BLASTBLASTTV-14-V
02:00 PMLAW & ORDER: SVU (SUPER STABLER MARATHON) - INFORMEDINFORMEDTV-14
03:00 PMLAW & ORDER: SVU (SUPER STABLER MARATHON) - CAGECAGETV-14
04:00 PMLAW & ORDER: SVU (SUPER STABLER MARATHON) - BULLSEYEBULLSEYETV-14
05:00 PMLAW & ORDER: SVU (SUPER STABLER MARATHON) - BOMBSHELLBOMBSHELLTV-14-D-L-S-V
06:00 PMLAW & ORDER: SVU (SUPER STABLER MARATHON) - DELINQUENTDELINQUENTTV-14-L-V
07:00 PMLAW & ORDER: SVU (SUPER STABLER MARATHON) - SMOKEDSMOKEDTV-14-D-L-V
08:00 PMMODERN FAMILY - COME FLY WITH MECOME FLY WITH METV-PG-V
08:30 PMMODERN FAMILY - RUN FOR YOUR WIFERUN FOR YOUR WIFETV-PG
09:00 PMMODERN FAMILY - GREAT EXPECTATIONSGREAT EXPECTATIONSTV-PG-D-L
09:30 PMMODERN FAMILY - NOT IN MY HOUSENOT IN MY HOUSETV-PG-D
10:00 PMMODERN FAMILY - STARRY NIGHTSTARRY NIGHTTV-PG-L
10:30 PMMODERN FAMILY - BENCHEDBENCHEDTV-PG-L
11:00 PMWHITE COLLAR (SEASON FINALE) - DIAMOND EXCHANGEDIAMOND EXCHANGETV-PG
12:01 AMUSA MOVIE - QUANTUM OF SOLACEQUANTUM OF SOLACETV-PG-D-V
02:00 AMWWE A.M. RAW - WWE A.M. RAWWWE A.M. RAWTV-PG-V
03:00 AMHOUSE (S) - LOVE HURTSLOVE HURTSTV-14-D-L-S-V
04:00 AMHOUSE (S) - THREE STORIESTHREE STORIESTV-14-L
05:00 AMHOUSE (S) - HONEYMOONHONEYMOONTV-14-D-L-S-V